Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Om kvinnan

Om kvinnan en gång blir likställd med
mannen blir hon honom överlägsen.

SokratesSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.