Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Nunc est bibendum

Nu skall det drickasSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.