Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Viktigt


"Learn how to separate the majors and the minors. A lot of people don't do well simply because they major in minor things."
Citat av Jim RohnSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.