Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Lista allt

- Jag börjar veckan med att lista allt
som måste göras - och vilka som ska
göra det åt mig!

PSSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.