Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Kontrollera

Genom att kontrollera mindre får du tid att utveckla mer och genom att utveckla mer behöver du kontrollera mindre.

Bokförlaget Siljan, Rolf ChristersonSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.