Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Konflikter

En chef som inte vågar ta konflikter
brukar ha en konfliktfylld arbetsplats!

Elaine EksvärdSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.