Prenumerera på humor!

Gratis humormail med utvalda roligheter varannan månad!

Humor i mobilen

www.humorinvest.se

Expert

En expert
kan krångla till det
mer än vad fjorton
förnuftiga kan reda ut


Siljans bokförlag, Rolf ChristersonSkickat!

Historien har skickats och bör dyka upp i mottagarens e-postbrevlåda inom ett par minuter.